نوآموزان برتر سال ۱۳۹۸

امیر عباس اسکندری *
امیر عباس اسکندری سال : ۱۳۹۸ یادواره کودک و محرم پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : کاشمر رتبه : سوم
ارسلان اکبری *
ارسلان اکبری سال : ۱۳۹۸ یادواره کودک و محرم پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : کاشمر رتبه : دوم
فاطمه طلعتی *
فاطمه طلعتی سال : ۱۳۹۸ یادواره کودک و محرم پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : کاشمر رتبه : اول