زنگ آداب ادب و درست کردن کاردستی مسجد

چهارشنبه 30 بهمن ماه 1398 نوآموزان کلاس خانم مودت در زنگ آداب ادب به درست کردن کاردستی مسجد پرداختند. اجزای مختلف طرح، مثل گنبد و گلدسته و خورشید و ابر را جدا جدا، بوسیله قیچی، برش دادند و از شومیز جدا کردند .حالا اجزای طرح برای ساخت کاردستی مسجد آماده شده است.شومیز را از وسط، تا زدند و شومیز دیگری هم اندازه آن برش داده و از پشت کار به آن چسباندند و سپس از 4 قسمت شومیز برش اندکی می داده شد. این برش ها پایه های کاردستی می شوند که گنبد و گلدسته را به آن بچسبانند و سپس اسفنج را به قطعه های کوچکی برش داده و ابرهای زیبای آسمان را به آن چسباندند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20