معرفی پرسنل

 • راضیه سیفی

  راضیه سیفی

  فوق لیسانس معاون فناوری
 • لیلا زارعی

  لیلا زارعی

  لیسانس مربی بهداشت
 • مژگان مصدقی

  مژگان مصدقی

  لیسانس مدیر