اخبار

آموزش مشاغل و درست کردن پازل مشاغل

اخبار

آموزش مشاغل و درست کردن پازل مشاغل

شنبه 3 اسفند 1398 ، در زنگ علوم کلاسهای خانم مودت و فرمانبر آموزش مشاغل و درست کردن پازل مشاغل تدریس شد. راهنمایی و مشاوره […]

توانایی به کارگیری انگشتان دست برای شمارش

اخبار

توانایی به کارگیری انگشتان دست برای شمارش

چهارشنبه 30 بهمن ماه 1398 ،در زنگ ریاضی کلاس خانم مودت ، توانایی به کارگیری انگشتان دست برای شمارش ( واحد کار ریاضی ) ، […]

زنگ آداب ادب و درست کردن کاردستی مسجد

اخبار

زنگ آداب ادب و درست کردن کاردستی مسجد

چهارشنبه 30 بهمن ماه 1398 نوآموزان کلاس خانم مودت در زنگ آداب ادب به درست کردن کاردستی مسجد پرداختند. اجزای مختلف طرح، مثل گنبد و […]

آموزش چگونگی تشکیل باد با استفاده از کاردستی

اخبار

آموزش چگونگی تشکیل باد با استفاده از کاردستی

چهارشنبه 30 بهمن ماه 1398 در زنگ علوم کلاسهای خانم فرمانبر و شریفی چگونگی تشکیل باد با استفاده از کاردستی خود نوآموزان ، تدریس شد. […]

آموزش آداب رفتن به مسجد به کودکان

اخبار

آموزش آداب رفتن به مسجد به کودکان

آموزش آداب رفتن به مسجد به کودکان چهارشنبه 30 بهمن 1398 ، مربیان محترم نوآموزان عزیز را به مسجد کنار مدرسه بردند و کودکان پیش […]

زنگ خلاقیت در کلاس خانم فرمانبر

اخبار

زنگ خلاقیت در کلاس خانم فرمانبر

سه شنبه 29 بهمن ماه 98 نوآموزان پیش 2 در زنگ خلاقیت باخمیر بازی به  درست کردن گل پرداختند. براي بسياري از كودكان خمير بازي […]

آشنایی با مقررات رانندگی در زنگ علوم کلاس خانم حصاری

اخبار

آشنایی با مقررات رانندگی در زنگ علوم کلاس خانم حصاری

کودکان را با قوانین رانندگی آشنا کنیم  چهارشنبه 25 دیماه 98 در زنگ علوم کلاس خانم حصاری نوآموزان با بازی گروهی با برخی مقررات راهنمایی […]

زنگ علوم در کلاس خانم فرمانبر

اخبار

زنگ علوم در کلاس خانم فرمانبر

آموزش چگونگی پیدایش شب و روز به کودکان  یکشنبه 8 دی ماه 1398 در زنگ علوم کلاس خانم فرمانبر ، آموزش شب و روز با […]

برگزاری مراسم جشن باستانی یلدا

اخبار

برگزاری مراسم جشن باستانی یلدا

یلدا یعنی : هر چه از روشنی و سرخی داریم برداریم کنار هم بنشیینیم و بگذاریم که دوستی ها سدی باشند در برابر تاریکی ها […]

زنگ ریاضی و علوم در کلاس خانم شریفی

اخبار

زنگ ریاضی و علوم در کلاس خانم شریفی

یکشنبه 24 آذرماه 1398 ، فعالیتهای ذیل در زنگ ریاضی و علوم کلاس خانم شریفی انجام شد : در زنگ ریاضی با هدف آشنایی با […]