پیش ثبت نام پیش دبستانی

 • اطلاعات دانش آموز

 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg.
 • اطلاعات پدر

 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • اطلاعات مادر

 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • اطلاعات آموزشی

 • اطلاعات محل سکونت